Skip Global Navigation to Main Content
 •  
Skip Breadcrumb Navigation
Vold mod Kvinder

Stop vold mod kvinder!

Siden 1981 har den 25. november været en international mærkedag for at huske på hvad der gøres rundt om i verden for at bremse vold mod kvinder. I 1999 vedtog FNs Generalforsamling, at den 25 november fremover skulle være International Dag for Udryddelsen af Vold mod Kvinder.

Der er dog stadig meget vold mod kvinder i verden. Det seneste ekstreme eksempel er fra Guinea, hvor medlemmer af landets præsidents garde, Les Berets Rouge (De Røde Baretter), voldtog kvinder af alle aldre med våben og med en sådan brutalitet, at mange døde af det, enten med det samme eller senere.

Eksemplet fra Guinea er ikke enestående. I Den Demokratiske Republik Congo har voldtægt været en del af regimets taktik i over ti år. Mange steder i verden, både i krigszoner og i lande uden krig udsættes kvinder for vold i forskellige stadier af deres liv udelukkende på grund af deres køn. Det kan være i form af mord på kvindelige fostre eller babyer fordi de er uønskede, dårlig pleje til piger, tvangs- og barneægteskaber, menneskehandel, såkaldte "æresdrab" samt en række andre forbrydelser.

USAs regering gør en stor indsats rundt om i verden for at bremse vold mod kvinder i alle dens former. I Danmark er vold mod kvinder ikke et lige så stort problem som i mange andre lande, men der er faktisk ét område hvor der er forholdsmæssigt meget vold. Det er i forhold mellem unge mennesker i aldersguppen 16-24 år. 10% af danmarks kvinder i den alder oplever vold i deres forhold mod ca. 4% for kvinder generelt. Så hvis du sidder i en almindelig gymnasieklasse er én eller to af dine kvindelige klassekammaerater sandsynligvis udsat for vold i deres forhold. I USA er der eksempler på vold i forhold mellem drenge og piger helt ned til 11-årsalderen. Hvis du er i et forhold hvor du oplever vold skal du melde det. Klik ind på http://www.ditforhold.dk/ for oplysninger og rådgvning.

Se også det amerikanske Justitsministeriums hjemmeside for oplysninger om amerikansk lovgivning der skal bremse vold mod kvinder http://www.ovw.usdoj.gov/

Frivillige amerikanere gør en indsats for at bremse vold mod kvinder i FN-regi. Se mere på https://www.unifem-usnc.org/

Vold mod Kvinder

 • "Vold mod kvinder er ikke alene en kvindesag. Det er et globalt problem og et globalt brud på menneskers rettigheder og sikkerhed. Globale problemer kræver globale løsninger. Det kræver at regeringer arbejder sammen med internationale institutioner og private partnere, som f.eks. aktivister, for at sørge for, at folk der begår vold mod kvinder bliver straffet, at der implementeres love der garanterer kvinders ligestilling og frihedsrettigheder og, at der sikres lige adgang for kvinder til uddannelse." --Untitled

Mere om Menneskerettigheder

 • Rapport om Menneskerettigheder

  State Department (det amerikanske udenrigsministerium) udarbejder hvert år rapporter om menneskerettighedssituationen i alle verdens lande. Via dette link kan du læse alle rapporterne.

 • Rapport om Religiøs Frihed

  Læs State Departments rapporter om religiøs frihed rundt om i verden. Rapporterne opdateres hvert år.

 • Rapport om Menneskesmugling og Menneskehandel

  Læs State Departments rapporter om menneskesmugling og menneskehandel rundt om i verden.

 • Vold mod Kvinder

  Vold mod kvinder er et problem i hele verden inklusive i USA og Danmark. USA's regering og Udenrigsministerium prioriterer kampen mod vold mod kvinder meget højt. Læs mere om USA's indsats mod vold mod kvinder.

 • Guantanamo

  Guantanamo-lejren bliver tit kritiseret for at være i strid med menneskerettighederne. Lejren har sin egen hjemmeside, hvor man kan læse om hvad lejren indeholder og hvilke fanger der er der. Der er gode fact-sheets og en film om lejren.
  Hvis I har spørgsmål om lejren kan I stille dem direkt på lejrens Facebook-side.